Profitect - elektryka, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo

Firma Profitect zajmuje się kompleksowymi instalacjami dla potrzeb: obiektów przemysłowych, zakładów przetwórstwa przemysłu spożywczego, obiektów usługowych, biurowo hotelowych, a także budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w zakresie:

  • Instalacji elektrycznych – projektowanie, wykonawstwo, pomiary elektryczne itp.
  • Instalacji alarmowych, odgromowych, monitoringu obiektów i pomieszczeń, oraz monitoringu temperatur dla chłodni, mroźni itp.
  • Instalacji odkurzacza centralnego – projektowanie, wykonawstwo dostawa urządzeń renomowanych marek.
  • Instalacji wentylacji mechanicznej – projektowanie, wykonawstwo, dostawa urządzeń wentylacyjnych renomowanych marek, pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej.
  • Instalacji klimatyzacji – projektowanie, wykonawstwo, dostawa urządzeń klimatyzacyjnych renomowanych marek.
  • Instalacji chłodnictwa – projektowanie, wykonawstwo dostawa urządzeń chłodniczych renomowanych marek.